Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Kabay János díjat kapott Pesel Antal, a FETIVIZIG gazdasági igazgató helyettese
2017. nov. 22. Nádasi Zoltán - ügyintéző
A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Egyesületének szervezésében került sor a „40 év az innováció jegyében Tudományos konferencia, kiállítás és robotbemutató” című rendezvényre 2017. november 14.-én a Nyíregyházi Egyetem.
Az esemény társszervezője a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) volt, amelynek Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezete a 40., a RoboCup nemzetközi oktató-kutató program magyarországi meghonosodásának pedig a 10. születésnapját is ünnepelték ez alkalommal a résztvevők. A tartalmas programban neves szakemberek által tartott rendkívül érdekes előadások, kiállítás, valamint robotbemutató is szerepelt.
Ekkor került sor a 2017. évi Kabay János díjak átadására is. A díj névadója az Alkaloida Vegyészeti Gyár megalapítója volt, akit a hazai morfingyártás létrehozójaként tartanak számon, s akinek az életművét már hungarikummá nyílvánították.
A MTESZ ezzel az általa alapított elismeréssel jutalmazza azokat a kiemelkedő tevékenységet végző tagjait, akik nagyban segítik a megye és a régió fejlődését. Idén ketten részesültek ebben. Az egyik, Obádovics J. Gyula matematika professzor, akit – mivel személyesen nem lehetett jelen – az interneten keresztül köszöntöttek ebből az alkalomból, valamint a 90. éves születésnapja kapcsán is.
A másik díjazott Pesel Antal, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) gazdasági igazgató helyettese volt. Már közel három évtizede, 1989-től dolgozik a jelenlegi munkahelyén és beosztásában. Munkakörében irányítja és ellenőrzi az igazgatóság számvitellel, pénzgazdálkodással, beruházással és humán erőforrással kapcsolatos feladatait. A szakmai munkájának jelentős állomásait jelentik az igazgatóságot érintő pályázati projektek előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében vállalt szerepei.
Az elmúlt évek legfontosabb eredményeit az uniós pályázatok sikeres megvalósítása jelentette, amelyek eredményeként jelentősen javult Szabolcs-Szatmár-Bereg megye árvízvédelmi képessége. Nagymértékben gazdagodtak a FETIVIZIG tárgyi feltételei is, amely megnyilvánult mind a közvetlen árvízvédelmi eszközök, mind pedig a kiszolgáló létesítmények fejlesztésében. Rendszeresen segíti szakértelmével az országos szintű ágazati-szakmai munkabizottságok tevékenységét, amelyek közül kiemelkedik a közfoglalkoztatás és az árvíz-belvíz elleni védekezésekkel kapcsolatos pályázatok tervezése. Szakmai munkáját a vízügyi ágazatban országosan is elismerik, és rendszeresen kérik a szakmai álláspontjának ismertetését.
Pesel Antal a felsőoktatásban is aktív szerepet vállal, az Eötvös József Főiskola címzetes docense, ahol 20 éve oktat a szakmérnöki képzésen. Aktív tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak (MHT), ahol a felügyelőbizottság elnöke.
A megalakulásától tagja a MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületnek, amelyben az Ellenőrző Bizottságban dolgozik. A bizottság tagjaként folyamatosan felügyeli az egyesület gazdálkodását, éves vagyon- és gazdálkodási mérlegének elkészítését, és szakmai tanácsaival segíti a pénzügyi-számviteli munka eredményességét, törvényességének fenntartását.
Nagy megtiszteltetés neki ez az elismerés – mondta Pesel Antal az átadást követően. Különlegessé és igazán rangossá tette a számára többek között az is, hogy egy ilyen meghatározó, neves szakemberrel együtt, és ilyen jeles születésnapok idején kapta azt meg.
A Kabay János díj elnyeréséhez Pesel Antalnak gratulál a FETIVIZIG valamennyi munkatársa!