Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Beregi Tájgazdálkodási Infrastruktúra fejlesztés EU finanszírozással
2017. nov. 15. Nádasi Zoltán - ügyintéző
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) Konzorciuma valósítja meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Beregi öblözetében a „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszintcsökkentő tározó területén” címmel indított projektet. Ennek nyitó rendezvényére 2017. november 8.-án került sor Tarpán.

A II. Rákóczi Ferenc Művelődési Házban tartott eseményen Kató Sándor, FETIVIZIG műszaki igazgatóhelyettese megnyitó beszédében ismertette többek között, hogy a Beregben már több projektjük sikeresen megvalósult, segítve a helyben élők boldogulását. A korábbiak elsősorban a víztöbbletek kezelésére vonatkoztak, de foglalkozni kell a vízhiányos helyzetekkel is, amelyekre ez megfelelő megoldásokat kínál.
Ezáltal a természet és az ember egymásra találásának lehetősége újra biztosítottá válhat - emelte ki köszöntőjében Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke. Elmondta, a számára, mint beregi születésűnek külön öröm ennek a projektnek a létrejötte.
A beregi belvízrendszert Ónodi János, a FETIVIZIG Felsőszabolcsi Szakaszmérnökségének szakaszmérnökség-vezetője mutatta be. Előadásában ismertette a Beregi öblözet múltját, az ottani lakosság életét, a folyamatos küzdelmét a vízzel. A népesség számának növekedése miatt egyre nagyobb igény merült fel a termőterületek növelésére, a vízjárta vagy állandóan vízzel borított területek lecsapolása. A Bereg Vármegyei Vízszabályozó Társulat 1846-ban jött létre, majd 1867-től új néven, Bereg-megyei Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulatként folytatta a tevékenységét. A Beregi ártér belvízszabályozási munkái 1881-1896 között folytak, kiépültek a térség főcsatornái. A töltésépítés befejezését követően elkészültek azok a műtárgyak, amelyek a töltésezés révén lefolyástalanná vált területekről a belvíz levezetését oldották meg, azaz létrejött a mai rendszer gerince.
A belvízkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében 26 db új vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgy épül majd - ismertette a projekt részletes bemutatása során Csizmazia Tamás, FETIVIZIG Vízrendezési és Öntözési Osztályának osztályvezető helyettese. Mint elmondta, a tájgazdálkodás feltételeinek javítása és a természeti értékek megőrzése a Beregben meglévő vízi infrastruktúrával nem érhető el. A jelenleg meglévő és működő létesítmények elsősorban a vizek elvezetésére alkalmasak, de a vízkészletgazdálkodásra nem.
A projekt elősegíti a vízre alapozott tájgazdálkodást, a területhez tartozó holtmedrek, erdők, mélyfekvésű területek hasznosítását belvízvisszatartásra, amivel aszályos években fennmaradásuk biztosított lesz a vízpótlás és vízvisszatartás révén.
A fejlesztés eredményeként 56,9 km hosszon csatornarekonstrukció történik a jobb ökológiai állapot elérése érdekében. A rekonstrukcióhoz kapcsolódóan 73 db meglévő műtárgy újul meg.
Csizmazia Tamás a kivitelezési munkákról is tájékoztatást adott. A tájgazdálkodás első elemei a Beregi árapasztó tározó építésének projektjében valósultak meg, ami támogatta a tájhasználat váltást a megépült vízpótló csatorna és kapcsolódó létesítményei révén. A felszíni vízkészletek megőrzése és a fenntartható térségi vízszétosztás érdekében azonban a vízrendszer elemeinek bővítésére és további fejlesztésére van szükség.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projektben tervezett fejlesztésekkel nagymértékben javul a terület vízzel való ellátottsága, a belvizek visszatartása, a vízpótlás lehetősége és a felszíni vizek állapota.


A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósul meg, melynek összege 1,2 milliárd vissza nem térítendő támogatás. Ezáltal megvalósul a tájgazdálkodás infrastruktúrájának fejlesztése a Beregi árapasztó tározó, és a hozzá szervesen kapcsolódó Lónyai árapasztó fióktározó területén. Kiterjed majd mozaikosan az öblözet teljes területére, 20 települést és közel 22 000 lakost érintve.