Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
A Nyíri (46. sz.) belvízrendszer rehabilitációja II. ütem Máriapócsi-főfolyás komplex vízrendezése
Azonosító: ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0004

A FETIVIZIG I. sz. Nyíri Szakaszmérnöksége az Észak Alföldi Operatív Program, azon belül a „Térségi vízrendezés” című felhívás keretében a Nyíri (46. sz.) belvízrendszer rehabilitációja II. ütem Máriapócsi- főfolyás komplex vízrendezése címmel pályázatot nyújtott be 2010. január 15-én.
A kiírás szerint a pályázat egyfordulós kiválasztási eljárás keretében került értékelésre.
A támogatási döntés 2010. június 3-án megszületett, mely szerint a projekt támogatást nyert.
A támogatási szerződés aláírására 2010. szeptember 20-án került sor.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg.

A projekt céljai:
A bel- és külterületek belvízvédelme, biztonságos belvízelvezetés biztosítása,
Felkészülés az éghajlatváltozás, a várható szélsőségek hatásainak kivédésére,
A belvízrendszer vízelvezető, vízhasznosító és vízvisszatartó létesítményeinek fejlesztése
A Leveleki- tározó zárógát hullámverés elleni védelmének javítása,
A vízminőség kárelhárítás feltételeinek javítása,
A vízgazdálkodás feltételeinek javítása.

Érintett célcsoportok:
Közvetlen célcsoport: - területen élő állandó lakosság
- intézmények (Önkormányzatok, Társulat)
- vízgazdálkodás résztvevői
- gazdálkodók
Közvetett célcsoportok: - mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó vállalkozások
- befektetők

A projekt résztvevői:
Közbeszerzési tanácsadó: Esemény Horizont Bt.
Kivitelező: Békés-Drén Kft.
Műszaki ellenőr: Nyír-Hidrofil Kft.
Kommunikációs feladatokért felelős: Insomnia Reklámügynökség Kft.

A projektben szereplő műszaki megoldásokkal az alábbi táblázatban felsorolt főbb létesítmények kerültek helyreállításra, illetve kialakításra a Máriapócsi- főfolyáson:

Megnevezés
Mértékegység
Egység
Megvalósulás ideje
Iszapolási feladatok
Kotrással érintett csatornaszakaszok hossza összesen
m
22,3
2011
Kotrással érintett csatornaszakaszokból kitermelendő
iszapmennyisége összesen
m3
27,5
2011
Ebből:Csatornából kitermelendő iszapmennyisége
m3
15,7
2011
Bögékből kitermelendő iszap mennyisége
m3
11,8
2011
Műtárgyak helyreállításaZsilipek
db
3,0
2011-2012
Fenéklépcsők
db
18,0
2011-2012
Ebből:Elbontandó fenéklépcső
db
1,0
2011
Kisebb javításra szoruló fenéklépcsők
db
5,0
2011
Részbeni átépítésre szoruló fenéklépcsők
db
3,0
2011-2012
Teljes átépítésre szoruló fenéklépcsők
db
9,0
2011-2012
Belvizi tározót érintő feladatok (Leveleki tározó)Hullámverés elleni védelemRENO és GABION védelemmel ellátandó töltésszakasz hossza
m
446,0
2011
RENO és GABION védelemmel ellátandó töltésrézsű felülete
m2
3.568
2011
Terméskő terítéssel ellátandó szakasz hossza
m
66,0
2011
Töltéskorona stabilizációTöltéskorona stabilizációval érintett hossz
m
2.65
2012
Töltéskorona stabilizáció felülete (útpálya)
m2
7950,0
2012
Padkarendezés, füvesítés
m2
3180,0
2012
TöltéstartozékokMeglévő sorompók cseréje kerékpáros sorompókra
db
5,0
2012
Mérőhíd építése
db
1,0
2012
Vízminőség kárelhárítási fejlesztés
db
1,0
2011
Vízminőség kárelhárítási hely kiépítése a Máriapócsi-főfolyás 5+360 km szelvényébenA projekt műszaki megvalósulása ütemterv szerint alakult és 2012. május 31-én be is fejeződött. A projekt fizikai befejezése 2012. október 16-án megtörtént.
Helyszíni szemlére került sor 2012. december 10-én, mely sikeresen zárult. A pályázat lezárult, jelenleg fenntartási időszaka folyik.